Ett assistansbolag att lita på
AssistansArken är privat assistansbolag med verksamhet i sydvästra Skåne. Tillsammans med sina anställda vill ägaren Jennie Gustafsson kunna erbjuda sina vårdtagare livskvalitet och glädje. En grundbult i AssistansArkens arbete är ett ömsesidigt samarbete med fokus på förtroende och förståelse i vårdtagarens vardagliga liv tillsammans med kompetenta assistenter.
Alla kan vända sig till AssistansArken för hjälp, och de erbjuder utbildning för personalen om det skulle krävas för att ta emot en vårdtagare med ett visst handikapp. Det viktiga är bara att personkemin stämmer och att parterna trivs med varandra.
AssistansArken tar även del i arbetet utanför vårdtagarens hem, det kan innebära allt från att hälsa på vid sjukhusbesök till att reda ut problem och finnas till hands och samtala med anhöriga. Jennie ser många fördelar i att jobba i en mindre skala. Det blir ofta en mer personlig relation, och tillsammans med sin personal kan hon lägga mer fokus på sina kunders behov och önskemål.

I dagsläget arbetar tjugo personliga assistenter för AssistansArken. För att bygga upp ett förtroende och för att vårdtagaren ska känna sig trygg arbetar alltid samma assistenter med samma patienter. Jennie och hennes anställda trivs väldigt bra med det de arbetar med, och som Jennie själv uttrycker det: ”ett gott hjärta kan ge mycket”.
Jennie har själv en bakgrund som dotter till en Parkinson- och demenssjuk pappa. På så sätt kan hon lättare sätta sig in i situationen som anhörig och även förstå vilka vardagliga problem de tampas med. 1999 tog hon kontakt med ett mindre privat assistansbolag eftersom hon kände att de stora bolagen kändes för opersonliga och inte kunde erbjuda den tillgänglighet som krävdes. 2001 startade hon AssistansArken som en följd av att hon spenderade allt mer tid hemma hos sin pappa.
Det finns mycket gott att nämna om AssistansArken, inte minst personligheten i företaget. De arbetar mycket med relationen mot vårdtagarna. Vidare är det ett tryggt och stabilt assistansbolag som sköts på ett korrekt och professionellt sätt, och aldrig är längre bort än ett telefonsamtal.

Assistans Arken

Bransch:
Hälsa

Telefon: 040-426350


Email:
assistansarken@telia.com

Hemsida:
assistansarken@telia.com

Adress:
Assistans Arken
Bofinksgatan 30
23537 Vellinge

| 13 SENASTE FÖRETAGEN